Aktualności

Zebranie Przedstawicieli 8.01.2018

Zarząd Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej, 34-721 Raba Wyżna 30, zawiadamia ....

czytaj więcej...

Zebranie Grup Członkowskich 15.12.2017

Zarząd Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej działając zgodnie ze statutem Banku §37 zwołuje zebranie Członków Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej na dzień 27.12.2017 r (środa)...

czytaj więcej...

Zmiany w zasadach opłacania składek do ZUS od 1 stycznia 2018 r. 11.12.2017

Od 1 stycznia 2018 r. wszystkie składki ZUS będą przekazywane na jeden indywidualny numer rachunku składkowego...

czytaj więcej...

„Wieczornica” poświęcona osobie księdza Adama Oczkowskiego 7.12.2017

W dniu 28 listopada 2017 r. w 91 rocznicę śmierci księdza Adama Oczkowskiego w Banku Spółdzielczym w Rabie Wyżnej odbyła się „wieczornica” poświęcona osobie księdza Adama Oczkowskiego ...

czytaj więcej...